• Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

    Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης βρίσκεται στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου 27 & Καλοκαιρινού 7. Ιδρύθηκε το 1953 και στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής αξίας.

  • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

    Το μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης λειτουργεί στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1980.

  • Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

    Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων βρίσκεται στην οδό Χάληδων, στο κέντρο της παλιάς πόλης και περιέχει την αρχαιολογική συλλογή των Χανίων.