Το μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης λειτουργεί στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1980.

Η ανατολική Μεσόγειος είναι μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της μεγάλης οικολογικής και πολιτιστικής πολυπλοκότητας.

Ο στόχος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας είναι η μελέτη, προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.