Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης βρίσκεται στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου 27 & Καλοκαιρινού 7. Ιδρύθηκε το 1953 και στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής αξίας.

Παρουσιάζεται η ιστορία των δεκαεπτά αιώνων της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού, από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έως τη σύγχρονη εποχή. Η Βυζαντινή τέχνη και ο πολιτισμός, η περίοδος της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας, το χρονικό της επανάστασης για την πορεία προς την ένωση με την Ελλάδα, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μάχη της Κρήτης και την αντίσταση, καθώς και η Κρητική κουλτούρα, επισημαίνονται μέσω επιλεγμένων εκθεμάτων σε συνδυασμό με μια πληθώρα οπτικού υλικού και πολυμέσων.