Σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου που δεν έχετε καμία ευθύνη, αλλά η εταιρεία δεν μπορεί να σας αποζημιώσει για τα προσωπικά σας αντικείμενα ή αποσκευές.