Σε περίπτωση σύγκρουσης ή οποιαδήποτε άλλης ζημιάς στο όχημα, το μέγιστο ποσό της πληρωμής αυτής είναι 350€.