• Οι τύποι των αυτοκινήτων που αναφέρονται είναι ενδεικτικοί.
  • Όλοι οι ενοικιαστές πρέπει να έχουν έγκυρο Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης, που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ενοικίαση.
  • Οι τιμές υπολογίζονται με βάση την τοποθεσία της παράδοσης και παραλαβής του οχήματος. Η περίοδος ενοικίασης υπολογίζεται με βάση το 24-ωρο από την παραλαβή του οχήματος.
  • Η υπηρεσία ενοικίασης στα διεθνή σύνορα δεν είναι διαθέσιμη.
  • Οι μεταφορές μεταξύ των νησιών δεν επιτρέπονται.
  • Η ενοικίαση για διαδρομές μονής κατεύθυνσης θα πρέπει να επιβεβαιωθούν εκ των προτέρων, κατόπιν αιτήματος.
  • Η υπηρεσία δεν θα δοθεί για καμία ανεπιβεβαίωτη κράτηση.
  • Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν καλύπτει ζημιές που έγιναν υπό την επήρεια αλκοόλ/ναρκωτικών, εσκεμμένης πρόκλησης ζημιάς, καθώς και για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  • Η πληρωμή των προστίμων και διοικητικών μέτρων που σχετίζονται με την παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας που θεσπίζεται από το ελληνικό δίκαιο, είναι η ευθύνη του ενοικιαστή.
  • Τα καύσιμα πληρώνονται πάντα από τον πελάτη. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το αυτοκίνητο με το ίδιο επίπεδο καυσίμου που το νοίκιασε.