Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κυρώσει τη συμφωνία του Σένγκεν . Οι πολίτες που ταξιδεύουν μέσα στην Ε.Ε. χρειάζεται να υποδεικνύουν μόνο την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ωστόσο, το διαβατήριο απαιτείται ακόμη σε μια σειρά άλλων πράξεων, όπως συνάλλαγμα, ενοικίαση αυτοκινήτων, κ.α.

Θεωρήσεις διαβατηρίων δεν απαιτούνται από τους πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα εφαρμόζει τις διατάξεις της συμφωνίας του Σένγκεν, που κατάργησαν τους ελέγχους σε κοινά εσωτερικά εδάφη, στα εναέρια και θαλάσσια σύνορα και επιτρέπει στους πολίτες των κρατών-μελών να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση για μια σύντομη διαμονή έως τρεις (3) μήνες.

Παρ 'όλα αυτά, οι αεροπορικές εταιρείες και άλλοι φορείς απαιτούν ένα διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο επίσημο έντυπο ταυτοποίησης .

Οι πολίτες των περισσότερων χωρών που δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας του Σένγκεν, χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Οι κάτοικοι αυτών των χωρών μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τις ελληνικές πρεσβείες ή προξενεία της χώρας τους, ακόμα και από τα ταξιδιωτικά τους γραφεία.